Nyheter

I uke 8 ble det gjennomført flere storstøp, deriblant bunnplate på hus E, deler av bunnplate på hus D, garasjevegger mot nord og øst samt stripefundamenter på hus C. Arbeider med sprenging og utlasting av sprengstein går inn i en avsluttende fase. Prosjektet ligger godt på plan og markerte ovennevnte milepæler med kake og kaffe sammen med alle...

En måned av det nye året er tilbakelagt, og som bildene viser har det vært noen produktive uker! Brønnboringsarbeider er ferdigstilt og permanent trasé for vann- og avløp er etablert for de innerste to husene. Arbeider med fjellsikring er avsluttet rundt hus C og utlasting av sprengstein er ferdigstilt for hus B. Det pågår arbeider med sømboring og...

Til orientering er det innvilget dispensasjon fra støyforskriften for støyende og sterkt støyende arbeider ifm. brønnboring. Tidsintervallet for sterkt støyende arbeider er utvidet til kl. 19 på hverdager.

Fremdriften går som planlagt. Areal tilhørende tre av husene (blokk E til C) er ferdig utsprengt. Utlasting av sprengstein pågår for hus C parallelt med sømboring for videre sprenging av tomt tilhørende hus B. Brønnboring av energibrønner er i gang, og prosjektet er ellers i rute til å igangsette ny fase med betongarbeider på nyåret.

Det er satt opp tungsikring langs Setra vei og flettverksgjerde rundt tomten. Prosessen med riving av eksisterende bebyggelse ble avsluttet i første halvdel av sommeren 2023 og grunnarbeider ble påbegynt i andre halvdel av august. Det er satt opp støy- og rystelsesmålere på nærliggende eiendommer, for å sikre at alle krav overholdes. Naboer holdes...