Nyheter

Det er mye aktivitet på byggeplass. Prosjektet arbeider gjennom fellesferien, dog med noe redusert bemanning. Dekke over hus D (tak) er nå støpt og dermed er betongarbeider avsluttet for både hus E og D. Arbeid med råbygg fortsetter på hus C og B, henholdsvis med støp av dekker og vegger.

Det har vært en lang vinter, men nå har våren endelig ankommet Holmenkollen! Til tross for mange måneder med kuldegrader og mye snø, har prosjektet løpende iverksatt nødvendige tiltak og ligger på plan fremdriftsmessig. Vi ser frem til en produktiv sommer og høst med viktige aktiviteter foran oss.

Råbyggene reiser seg. I denne fasen arbeider vi med to- og to hus samtidig. Når det arbeides med vegger i hus E, arbeides det parallelt med dekker i hus D, og motsatt. Det sikrer jevn produksjonsflyt med løpende leveranser av konstruktivt stål, dekkeelementer, armering og betong.

Det er mye aktivitet på tomten. I uke 9 er det støpt vegger i plan 1 i både hus E og D. Hus E klargjøres for montasje av konstruktivt stål og første BubbleDeck-elementer for dekke over plan 1. I hus C pågår det arbeider med fundamenter, mens i hus B pågår arbeider med fjellsikring. Hus A forberedes for avsluttende sprenging....

I uke 8 ble det gjennomført flere storstøp, deriblant bunnplate på hus E, deler av bunnplate på hus D, garasjevegger mot nord og øst samt stripefundamenter på hus C. Arbeider med sprenging og utlasting av sprengstein går inn i en avsluttende fase. Prosjektet ligger godt på plan og markerte ovennevnte milepæler med kake og kaffe sammen med alle...

En måned av det nye året er tilbakelagt, og som bildene viser har det vært noen produktive uker! Brønnboringsarbeider er ferdigstilt og permanent trasé for vann- og avløp er etablert for de innerste to husene. Arbeider med fjellsikring er avsluttet rundt hus C og utlasting av sprengstein er ferdigstilt for hus B. Det pågår arbeider med sømboring og...

Til orientering er det innvilget dispensasjon fra støyforskriften for støyende og sterkt støyende arbeider ifm. brønnboring. Tidsintervallet for sterkt støyende arbeider er utvidet til kl. 19 på hverdager.

Fremdriften går som planlagt. Areal tilhørende tre av husene (blokk E til C) er ferdig utsprengt. Utlasting av sprengstein pågår for hus C parallelt med sømboring for videre sprenging av tomt tilhørende hus B. Brønnboring av energibrønner er i gang, og prosjektet er ellers i rute til å igangsette ny fase med betongarbeider på nyåret.