Fremdrift av prosjektet:

Tentativ fremdriftsplan for prosjektet
Tentativ fremdriftsplan for prosjektet

Riggplan

Riggplan for prosjektet
Riggplan for prosjektet