Uke 21 - Siste støp på hus E og oppstart arbeider med infrastruktur i Setra vei/Lillevannsveien

24.05.2024

Tirsdag 21. mai ble siste dekke over hus E (tak) støpt og dermed er betongarbeider avsluttet for det første huset. Milepælen ble markert med støpekake for alle arbeiderne på byggeplassen. Prosjektet tilbakelegger noen hektiske uker bak seg. Til tross for mange fridager i mai, har det vært god fremdrift i prosjektet. Arbeider med råbygg har pågått parallelt på fire av husene (E-B). Tårnkrankapasiteten har vært sprengt og prosjektet har i stor grad vært nødt til å benytte seg av lastebilkran for å opprettholde jevn fremdrift på alle fire hus. Som et supplerende tiltak for videre fremdrift, monteres det derfor en ny selvreisende kran i uke 22. Denne etableres i nedre del av tomten.

I kommende periode starter arbeider med utomhus (tilbakefylling, etablering av støttemurer, skråninger), tekkearbeider, murerarbeider og tømrerarbeider. Prosjektet oppbemanner og går inn i en tverrfaglig og hektisk fase.

Arbeider med infrastruktur i Setra vei/Lillevannsveien

Onsdag 29. mai starter arbeider med utgraving og etablering av ny vannkum i krysset Setra vei/Lillevannsveien. Parallelt skal det graves opp for ny høyspenttrasé fra krysset i nordgående retning til trafo i Lillevannsveien. Tiltaket er godkjent av Bymiljøetaten og medfører behov for lysregulering. Videre blir det skiltet med parkering forbudt langs med tungsikring/byggegjerde i Setra vei.