Uke 9 - Støp av vegger hus E og D, fundamentarbeid hus C, fjellsikring hus B

01.03.2024

Det er mye aktivitet på tomten. I uke 9 er det støpt vegger i plan 1 i både hus E og D. Hus E klargjøres  for montasje av konstruktivt stål og første BubbleDeck-elementer for dekke over plan 1. I hus C pågår det arbeider med fundamenter, mens i hus B pågår arbeider med fjellsikring. Hus A forberedes for avsluttende sprenging. I garasjedelen arbeides det parallelt med støp av vegger, fundamenter for søyler og grøfter for rør i grunn.

Brakkerigg er oppskalert med ytterligere en etasje, slik at prosjektet er rustet for å ta imot mer bemanning for videre fremdrift.