Uke 8 - Støp av bunnplater hus E og D og vegger i garasjen

23.02.2024

I uke 8 ble det gjennomført flere storstøp, deriblant bunnplate på hus E, deler av bunnplate på hus D, garasjevegger mot nord og øst samt stripefundamenter på hus C. Arbeider med sprenging og utlasting av sprengstein går inn i en avsluttende fase. Prosjektet ligger godt på plan og markerte ovennevnte milepæler med kake og kaffe sammen med alle utførende på plassen.