Uke 51 - Statusoppdatering før jul

21.12.2023

Fremdriften går som planlagt. Areal tilhørende tre av husene (blokk E til C) er ferdig utsprengt. Utlasting av sprengstein pågår for hus C parallelt med sømboring for videre sprenging av tomt tilhørende hus B. Brønnboring av energibrønner er i gang, og prosjektet er ellers i rute til å igangsette ny fase med betongarbeider på nyåret.

Det nærmer seg jul og med det mindre byggeplassaktivitet. Prosjektet ønsker likevel å informere om at det vil pågå noe mindre arbeider i romjulen (27.12-29.12), deriblant utkjøring av sprengstein og komplettering av brakkeriggen. Til orientering er det innvilget dispensasjon fra støyforskriften for støyende arbeider i denne perioden, mellom kl. 07-19. Merk at dette ikke er sterkt støyende arbeider.

Prosjektet ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!