Uke 5 - Oppstart betongarbeider, utlasting av hus B og kommende tårnkranmontasje

01.02.2024

En måned av det nye året er tilbakelagt, og som bildene viser har det vært noen produktive uker! Brønnboringsarbeider er ferdigstilt og permanent trasé for vann- og avløp er etablert for de innerste to husene. Arbeider med fjellsikring er avsluttet rundt hus C og utlasting av sprengstein er ferdigstilt for hus B. Det pågår arbeider med sømboring og sikring før videre utsprenging av siste tomt, hus A. Sprengningsarbeider er stipulert ferdigstilt ila. februar måned.

Betongarbeider startet opp i uke 4. Det arbeides parallelt med forskaling, armering og støp på hus E og D. Det er allerede gjennomført flere storstøp av fundamenter og sokler for disse to husene. Arbeidene i denne fasen utføres med hjelp av en mobilkran.

Fundament for tårnkran etableres i disse dager og det planlegges for montasje av kran i uke 7. Tårnkranen plasseres sentrert på tomten, med en krokhøde på 45m og radie på 60m. Utsikten fra kranhytta blir i hvert fall upåklagelig!