Uke 2 - Informasjon rundt gjeldende dispensasjoner

11.01.2024

Til orientering er det innvilget dispensasjon fra støyforskriften for støyende og sterkt støyende arbeider ifm. brønnboring. Tidsintervallet for sterkt støyende arbeider er utvidet til kl. 19 på hverdager.

Dispensasjon fra støyforskriften (sterkt støyende) for øvrige arbeider er forlenget til 31.03.24 (gjeldende fra 02.01.24), og omfatter byggeplassaktivitet på hverdager mellom kl. 08 og 17. 

Dispensasjon for støyende arbeider er gitt frem til 02.09.24 (hverdager kl. 07-19, og lørdager kl. 08-16).