OM OSS

Vedal Entreprenør AS er engasjert av Neptune Properties AS for å bygge 22 leiligheter i Setra vei i Holmenkollen. Denne siden er tiltenkt som informasjonsside gjennom byggetiden for interessenter og naboer.

For ytterligere info om prosjektet: neptuneproperties.no


Det er satt opp tungsikring langs Setra vei og flettverksgjerde rundt tomten. Prosessen med riving av eksisterende bebyggelse ble avsluttet i første halvdel av sommeren 2023 og grunnarbeider ble påbegynt i andre halvdel av august. Det er satt opp støy- og rystelsesmålere på nærliggende eiendommer, for å sikre at alle krav overholdes. Naboer holdes...