OM OSS

Vedal Entreprenør AS er engasjert av Neptune Properties AS for å bygge 22 leiligheter i Setra vei i Holmenkollen. Denne siden er tiltenkt som informasjonsside gjennom byggetiden for interessenter og naboer.

For ytterligere info om prosjektet: neptuneproperties.no


Råbyggene reiser seg. I denne fasen arbeider vi med to- og to hus samtidig. Når det arbeides med vegger i hus E, arbeides det parallelt med dekker i hus D, og motsatt. Det sikrer jevn produksjonsflyt med løpende leveranser av konstruktivt stål, dekkeelementer, armering og betong.

Det er mye aktivitet på tomten. I uke 9 er det støpt vegger i plan 1 i både hus E og D. Hus E klargjøres for montasje av konstruktivt stål og første BubbleDeck-elementer for dekke over plan 1. I hus C pågår det arbeider med fundamenter, mens i hus B pågår arbeider med fjellsikring. Hus A forberedes for avsluttende sprenging....

I uke 8 ble det gjennomført flere storstøp, deriblant bunnplate på hus E, deler av bunnplate på hus D, garasjevegger mot nord og øst samt stripefundamenter på hus C. Arbeider med sprenging og utlasting av sprengstein går inn i en avsluttende fase. Prosjektet ligger godt på plan og markerte ovennevnte milepæler med kake og kaffe sammen med alle...

En måned av det nye året er tilbakelagt, og som bildene viser har det vært noen produktive uker! Brønnboringsarbeider er ferdigstilt og permanent trasé for vann- og avløp er etablert for de innerste to husene. Arbeider med fjellsikring er avsluttet rundt hus C og utlasting av sprengstein er ferdigstilt for hus B. Det pågår arbeider med sømboring og...